Lista członków

Janusz Bożko – Gniewkowo
Sławomir Bożko – Bydgoszcz
Adam Bożko – Bydgoszcz
Monika Bożko – Warszawa / Gniewkowo
Waldemar Lewicki – Gniewkowo
Ryszard Bazarnik – Konin
Przemysław Noiński – Gniewkowo / Malbork
Robert Bączkowski – Bydgoszcz
Krzysztof Goralewski – Gniewkowo
Maciej Kranc – Gniewkowo
Krzysztof Baran – Łódź
Włodzimierz Polewski – Radziejów / Bydgoszcz
Adam Orłowski – Gniewkowo
Artur Woźniak – Gniewkowo
Roman Pepliński – Gniewkowo
Michał Majewski – Gniewkowo
Mateusz Marcinkowski – Włoszczowa
Marek Toma – Piekary Śląskie
Michał Woźniak – Ośno Lubuskie
Przemysław Dymiński – Wrocław
Marcin Mruk – Solec Kujawski
Marta Grzybek – Bydgoszcz
Mirosław Grzybek – Bydgoszcz
Marzena Zdanowicz – Bydgoszcz

Mirosław Grzyb – Bydgoszcz
Marcin Grzyb – Bydgoszcz

Gabriel Koleński – Warszawa

Urszula Popławska – Białystok

Mariusz Kimla – Szczecin

Lista Członków Założycieli

Janusz Bożko – Gniewkowo
Sławomir Bożko – Gniewkowo
Adam Bożko – Bydgoszcz
Monika Bożko – Gniewkowo / Warszawa
Waldemar Lewicki – Gniewkowo
Ryszard Bazarnik – Konin
Przemysław Noiński – Malbork / Gniewkowo
Jan Włodarski – Łódź / Inowrocław
Adam Droździk – Bydgoszcz
Robert Roszak – Konin (ś.p.)
Robert Bączkowski – Bydgoszcz
Krzysztof Goralewski – Gniewkowo
Maciej Kranc – Gniewkowo
Sławomir Jezierski – Inowrocław
Jerzy Czapiewski – Toruń

Komitet Założycielski
Janusz Bożko
Sławomir Bożko
Jan Włodarski

Zarząd
Prezes – Janusz Bożko
Sekretarz – Marzena Zdanowicz
Skarbnik – Przemysław Noiński

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Krzysztof Baran
Członek – Ryszard Bazarnik
Członek – Gabriel Koleński