Sekcja Marketingu i Reklamy

Sekcja Promocji i Informacji

Tą działką zajmują się głównie: Krzysztof Goralewski, Janusz Bożko, Sławomir Bożko.