Sekcja Promocji i Informacji

Tą działką zajmują się głównie: Krzysztof „Jester” Baran, Gabriel Koleński, Ryszard Bazarnik, Sławomir Bożko, Monika Bożko.