Sekcja propagowania samorządności, demokracji bezpośredniej i partycypacyjnej w społecznościach lokalnych

Sekcja Samorządności

Tą działką zajmuje się głównie Sławomir Bożko.