Czekamy na zgłoszenia zespołów na festiwal

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych „PROGRES” zaprasza chętne zespoły grające muzykę z gatunku rocka progresywnego, do zgłaszania swojego udziału w X jubileuszowej edycji Festiwalu Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego 2016 w Gniewkowie. Festiwal odbędzie się najprawdopodobniej w pierwszy weekend lipca 2016 r. Termin zgłoszeń upływa 31 października 2015 r. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony pod linkiem: Formularz zgłoszeniowy progfestiwal Gniewkowo i jego podpisany skan przesłać na adres mailowy: . Uprzejmie informujemy, że impreza nie ma charakteru konkursu w pełnym tego słowa rozumieniu. Wyboru składu festiwalowego zespołów dokonują członkowie stowarzyszenia na podstawie otrzymanych zgłoszeń. W przypadku, kiedy nie będziemy mogli zaprosić danego zespołu na festiwal, głównie z przyczyn organizacyjnych, to będziemy proponować alternatywny występ, np. podczas organizacji koncertów w Łódzkim Domu Kultury, którym mamy zaszczyt patronować.

We are waiting for bands’ applications to our festival.

The Board of The Society of Independent Initiatives “PROGRESS” invites willing bands who play progressive rock music to send in their applications to participate in the tenth, jubilee edition of Tomasz Beksiński Progressive Rock Festival in 2016 in Gniewkowo. The festival is very likely to take place during the first weekend of July 2016. Deadline for sending applications is 31st October 2015. You should fill in the application form that can be found at this link: application form and its singned scan should be sent to . We kindly inform that the festival is not really a competition. The members of the society choose the festival line-up on the basis of all application forms received. In case we are unable to invite a particular band to our festival (due to organizational reasons), we will suggest some kind of alternative performance, e.g. during concerts organised under our patronage in Łódź Community Centre.