Lista członków

Janusz Bożko – Gniewkowo
Sławomir Bożko – Bydgoszcz
Adam Bożko – Bydgoszcz
Monika Bożko – Warszawa
Ryszard Bazarnik – Konin
Przemysław Noiński – Gniewkowo
Krzysztof Goralewski – Gniewkowo
Maciej Kranc – Gniewkowo
Włodzimierz Polewski – Bydgoszcz
Adam Orłowski – Gniewkowo
Marzena Zdanowicz-Bożko – Bydgoszcz
Mariusz Kimla – Szczecin
Andrzej Krupa – Warszawa
Krzysztof Wojczewski – Warszawa
Grzegorz Wocial – Szczecin
Adam Kamiński – Szczecin

Zarząd
Prezes – Janusz Bożko
Sekretarz – Sławomir Bożko
Skarbnik – Przemysław Noiński

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Ryszard Bazarnik
Członek – Włodzimierz Polewski
Członek – Mariusz Kimla

Lista Członków Założycieli

Janusz Bożko – Gniewkowo
Sławomir Bożko – Gniewkowo
Adam Bożko – Bydgoszcz
Monika Bożko – Gniewkowo / Warszawa
Waldemar Lewicki – Gniewkowo
Ryszard Bazarnik – Konin
Przemysław Noiński – Malbork / Gniewkowo
Jan Włodarski – Łódź / Inowrocław
Adam Droździk – Bydgoszcz
Robert Roszak – Konin (ś.p.)
Robert Bączkowski – Bydgoszcz
Krzysztof Goralewski – Gniewkowo
Maciej Kranc – Gniewkowo
Sławomir Jezierski – Inowrocław
Jerzy Czapiewski – Toruń

Komitet Założycielski
Janusz Bożko
Sławomir Bożko
Jan Włodarski

Lista Członków Honorowych

Piotr Dąbek
Krzysztof Goralewski
Katarzyna Holc
Andrzej Klusiewicz
Tomasz Kudelski
Robert Kusik
Henryk Maciejczyk
Anna i Wojciech Paradowscy
Małgorzata i Stanisław Paradowscy
Małgorzata Pawłowska
Tony Steel
Stefania Środa-Murawska
Adam Teodorczyk
Krzysztof Kincel