Po Walnym Zebraniu Członków

progresW dniu 3 marca b.r. zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych „PROGRES”. Wolą Członków, Zarząd Stowarzyszenia pozostał bez zmian. A więc na swoich stanowiskach pozostali: Janusz Bożko – Prezes, Jan Włodarski – Sekretarz i Przemysław Noiński – Skarbnik. Natomiast skład Komisji Rewizyjnej trochę się zmienił i tak, Przewodniczącym został Krzysztof Baran, Członkami: Ryszard Bazarnik oraz Marek Śmietański. Walne Zebranie Członków przyjęło także sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia.