Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia, w dniu 20.03.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych PROGRES. Najważniejszymi punktami tego zebrania były: przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, wybór zarządu na kolejną 5-letnią kadencję oraz wybór komisji rewizyjnej, także na kolejną 5-letnią kadencję. Członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Wybrali zarząd w osobach: Janusz Bożko – Prezes, Sławomir Bożko – Sekretarz, Przemysław Noiński – Skarbnik oraz komisję rewizyjną w osobach: Ryszard Bazarnik – Przewodniczący, Włodzimierz Polewski – Członek, Mariusz Kimla – Członek. Korzystając z okazji nowy zarząd stowarzyszenia w imieniu swoim i wszystkich członków stowarzyszenia z całego serca dziękuje Marzenie Bożko za dotychczasową pracę w zarządzie w bardzo trudnym okresie działalności naszego stowarzyszenia, związanym z wieloma czynnikami obiektywnymi oraz panującą sytuacją pandemiczną. To, że nasze stowarzyszenie ten okres przetrwało i odbyła się ubiegłoroczna edycja festiwalu jest ogromną zasługą właśnie tej osoby.