Posiedzenie zarządu

Zarządu Stowarzyszenia „PROGRES”, uprzejmie informuje, że 23.09.2011 r. odbyło się posiedzenie zarządu naszego stowarzyszenia.

Zarząd zgodnie ze statutem, podjął uchwałę nr 1/2011 następującej treści:
1. Ustala się składkę członkowską dla członków stowarzyszenia w wysokości 20 zł miesięcznie. Można ją wpłacać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu O/Gniewkowo o numerze 44 1090 1069 0000 0001 1639 5343 lub gotówką do członków zarządu za dowodem wpłaty KP). Oczywiście, jak członek stowarzyszenia nie będzie płacił składki, ponieważ nie będzie mógł, to jest to logiczne wytłumaczenie. Najważniejsze, że jesteśmy razem i działamy razem.
2. W każdą rocznicę powstania naszego stowarzyszenia (marzec) członkowie stowarzyszenia będą głosować na najlepsze polskie wydawnictwo płytowe minionego roku. Tym samym wybrany zespół otrzyma wyróżnienie Stowarzyszenia „PROGRES” im. Roberta Roszaka.

Oprócz tematyki zawartej w uchwale, zarząd oraz członkowie obecni na spotkaniu tego dnia poruszali kwestie: przyjęcia nowych członków (są takie osoby i będą niedługo przyjęte uchwałą), zrobienia profesjonalnej strony internetowej naszego stowarzyszenia, ewentualnej organizacji koncertu włoskiej grupy YESSONGS w marcu przyszłego roku, dotyczące tematyki związanej z pisaniem konkursów na dotacje dla stowarzyszenia. Wspólnie omawialiśmy najnowsze wydanie kwartalnika LIZARD oraz bieżące informacje dotyczące „naszej” muzyki.