Akredytacja

camera-film

Zasady przyznawania akredytacji na Festiwal Rocka Progresywnego im. T. Beksińskiego w Toruniu:

  1. Aby ubiegać się o akredytację foto uprawniającą do rejestracji X. Festiwalu Rocka Progresywnego, należy wypełniony i podpisany wniosek akredytacyjny przesłać w formie skanu na adres . Prosimy o rzetelne i czytelne wypełnienie formularza.
  2. Wnioski o akredytację będą przyjmowane do 17 czerwca 2016 r. Po upływie tego terminu zgłoszenia będą rozpatrywane jedynie w szczególnych przypadkach.
  3. Informację o przyznaniu akredytacji i zasadach jej odbioru lub odrzuceniu wniosku otrzymają Państwo drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu najpóźniej do 25 czerwca 2016 r.
  4. Liczba akredytacji jest ograniczona. Akredytacje są bezpłatne. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podawania przyczyny.
  5. Wstęp do fosy dla fotoreporterów będą miały jedynie osoby posiadające akredytację foto.
  6. Wszystkie szczegółowe zasady dotyczące rejestracji koncertu za pomocą narzędzi fotograficznych i/lub audiowizualnych, zostaną przekazane akredytowanym przedstawicielom mediów oraz fotoreporterom najpóźniej w dniu koncertu. W przypadku naruszenia tych zasad bądź próby odstąpienia akredytacji osobom postronnym (przy odbiorze akredytacji wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości), organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia akredytacji w trybie natychmiastowym.

Wniosek o akredytację