Przedstawiamy kolejnych Partnerów

13. piątek okazał się być dniem bardzo szczęśliwym dla Stowarzyszenia PROGRES i naszego Festiwalu. Nawiązaliśmy bowiem współpracę z kolejnymi dwoma Partnerami, którzy włączą się do promocji naszych działań. Są to: Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu oraz Informator Kulturalny Pomorza i Kujaw.

MDKMłodzieżowy Dom Kultury działa w Toruniu od połowy lat 60. Jest placówką oświatowo-wychowawczą należącą do grupy placówek wychowania pozaszkolnego o statusie młodzieżowego domu kultury. Placówka realizuje cele i zadania artystyczne, edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Ciekawostką jest fakt iż budynek Młodzieżowego Domu Kultury znajduje się na terenie nadanym przez władze miasta Bractwu Strzeleckiemu (Kurkowemu) w 1489 roku w bezpośrednim sąsiedztwie Fosy Zamkowej, a której odbędzie się Festiwal. Teren ten miał być przeznaczony pod zabudowę, która miała służyć regularnym ćwiczeniom, zawodom strzeleckim i uroczystościom bractwa. Najstarsze wzmianki o powstałym budynku pochodzą z końca XVIII wieku.

kultura w zasięguInformator Kulturalny Pomorza i Kujaw „KULTURA w ZASIĘGU” to system informacji o szeroko pojętych przejawach działalności kulturalnej w województwie kujawsko-pomorskim, będący owocem wdrożonego modułu e-KULTURA. Użytkownicy odnajdą tu ciekawe artykuły, zdigitalizowane w ramach e-Kultury zbiory, informacje o ofercie edukacyjnej, warsztatach, kursach, przeglądach, periodykach i wiele innych informacji, które mają tworzyć jak najszerszy obraz przejawów działalności artystycznej w regionie. To również elementy społecznościowe, możliwość rejestracji – ustawiania powiadomień o ważnych nadchodzących terminach oraz dzielenia się informacją z innymi. Dla posiadaczy smartfonów to również możliwość pobrania dedykowanych aplikacji mobilnych.