Raport z ogólnopolskiego projektu badawczego, w którym brał udział nasz festiwal

rok1Nasz festiwal brał udział w ogólnopolskim projekcie badawczym pt. „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej”. Projekt był dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Był realizowany przez Regionalne Obserwatorium Kultury – Centrum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, które uznało nasz festiwal, jako jeden z kilku wyjątkowo interesujących festiwali w województwie kujawsko-pomorskim. Warto podkreślić, że w szczegółowym badaniu z tego województwa, oprócz naszego festiwalu, brały udział tak wspaniałe imprezy jak: Międzynarodowy  Festiwal Filmowy   Camerimage  (Bydgoszcz) oraz Bella  Skyway  Festival  (Toruń). Było to dla nas bardzo duże wyróżnienie.

Zapraszamy do lektury raportu, który znajduje się pod linkiem poniżej

http://www.sinprogres.pl/wp-content/uploads/2016/02/Oddzia%C5%82ywanie-Festiwali-na-Polskie-Miasta-Raport-z-bada%C5%84-2014-15-ZMP-ROK-v2.2.pdf