Uwaga! Ważny komunikat dotyczący Festiwalu!

Przedstawiamy poniżej informacje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujące uczestników koncertów podczas Festiwalu w związku z trwającą pandemią COVID-19:

1) Ograniczona liczba widzów

Udostępniamy widzom maksymalnie połowę liczby miejsc siedzących. Miejsca będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Dodatkowo udostępniamy miejsca stojące, przeznaczając 5 m2 terenu na osobę. Maksymalnie na obiekcie będzie mogło przebywać jednocześnie 400 osób (publiczności).

2) Obowiązek zakrywania ust i nosa

Na terenie obiektu obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli np. noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych. Osoby bez takiego wyposażenia nie zostaną wpuszczone na obiekt. W celach bezpieczeństwa, prosimy także, aby nie zdejmować maseczek na terenie amfiteatru.

3) Dezynfekcja rąk

Przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy obowiązkowo będą musieli skorzystać z dostępnych dozowników z płynem dezynfekującym.

4) Zachowanie dystansu społecznego

Podczas poruszania się po obiekcie, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu od pozostałych uczestników wydarzenia.

5) Podanie danych osobowych przy wejściu

Przed wejściem na koncert będą musieli Państwo wypełnić krótkie oświadczenie o stanie zdrowia oraz podać swoje dane : imię, nazwisko, numer telefonu.
Treść oświadczenia dostępna jest poniżej oraz na naszym oficjalnym profilu FB. Uczestników Festiwalu zachęcamy do wcześniejszego wydruku oraz wypełnienia. Usprawni to proces wchodzenia na teren amfiteatru oraz zmniejszy ryzyko gromadzenia się przed wejściem. Oczywiście druki oświadczeń będą dostępne także przy bramie wejściowej.

Państwa dane mogą zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu bądź służbom porządkowym. Podane przez Państwa dane w razie potrzeby umożliwią łatwy kontakt po zakończeniu wydarzenia i ułatwią służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w naszym Festiwalu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.

6) Obsługa publiczności

Abyśmy mogli wypełnić obowiązkowe procedury, brama amfiteatru będzie otwarta dla widzów nie wcześniej niż godzinę przed pierwszymi koncertami. Sobota od godz. 16.00, niedziela od godz. 15.00.

Biorąc udział w naszym wydarzeniu akceptują Państwo nasz regulamin i wytyczne oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich zasad.