Walne Zebranie Członków za nami…

W dniu 8 listopada b.r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych „PROGRES”. Najważniejszymi jego punktami było przedstawienie: rozliczenia finansowego z tegorocznej edycji Festiwalu oraz sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia. Za wszystkie „słupki” był odpowiedzialny oczywiście Zarząd Stowarzyszenia. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez wszystkich obecnych na zebraniu Członków. Podczas spotkania padło również sporo różnych wniosków ze strony jego uczestników. Najważniejszym było podjęcie Uchwały Walnego Zebrania dotyczące przyznania Honorowego Członkostwa Stowarzyszenia „Progres” następującym osobom: Piotr Dąbek, Krzysztof Goralewski, Katarzyna Holc, Andrzej Klusiewicz, Tomasz Kudelski, Robert Kusik, Henryk Maciejczyk, Anna i Wojciech Paradowscy, Małgorzata i Stanisław Paradowscy, Małgorzata Pawłowska, Tony Steel, Stefania Środa-Murawska, Adam Teodorczyk. Za szczególne wspieranie organizacji Festiwalu, głównego przedsięwzięcia SIN Progres. Wymienione osoby zostaną wyróżnione podczas przyszłorocznej edycji Festiwalu. Będą mogły także, od teraz, brać udział w głosowaniu na przyznawaną corocznie przez SIN Progres Nagrodę im. Roberta RoRo Roszaka, dla Polskiego Wykonawcy za Najlepsze Wydawnictwo Fonograficzne z Gatunku Rocka Progresywnego za dany rok. Obecnie Członkowie Stowarzyszenia koncentrują swoje działania na przygotowaniach do kolejnej (14) edycji Festiwalu Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego w Toruniu 2020.