Interakcja Międzypokoleniowa

Trwa nabór do projektu INTERAKCJA MIĘDZYPOKOLENIOWA, realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych PROGRES przy wsparciu MGOKSIR. Ilość miejsc ograniczona!

„Interakcja międzypokoleniowa” jest projektem aktywizującym seniorów oraz integrującym ich z młodszym pokoleniem. Służyć temu mają warsztaty z projektowania i urządzania wnętrz.

Dlaczego akurat taka tematyka? Dzisiaj młodzież intensywnie szuka wzorców w nakreślaniu swojego wizerunku i przestrzeni w której żyje. Z kolei osoby starsze to doświadczenie mają już za sobą – mogą być zatem bardzo pomocni młodym osobom w tych poszukiwaniach. Kształtowanie poczucia estetyki i edukacja przestrzenna jest dziś często umniejszana, a przecież dbanie o przestrzeń która nas otacza podnosi jakość naszego życia i sprawia, że utożsamiamy się z miejscem, o które dbamy, które współtworzymy.

W ramach projektu „Interakcja międzypokoleniowa” seniorzy wraz z młodzieżą wspólnie zagospodarują przestrzeń jednego z piwnicznych pomieszczeń MGOKSIR, by miejsce to stało się okazją do wspólnego przybywania i działania.

Do projektu zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia oraz młodzież w wieku 6-19 lat.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych PROGRES, stronie internetowej MGOKSIR oraz w sekretariacie ośrodka kultury) i dostarczyć go do sekretariatu MGOKSIR od pon – pt w godz. 7-15.

Termin dostarczania wypełnionych formularzy mija 11 kwietnia.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną powiadomione telefonicznie, celem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia – 31 maja

Projekt jest współfinansowany ze środków województwa kujawsko – pomorskiego.

Interakcja Międzypokoleniowa – Formularz zgłoszeniowy