KONKURS FOTOGRAFICZNY „PROGOWA ZAJAWKA” IM. RAFAŁA KLĘKA

Zapytasz „Kim był Rafał Klęk?”. Rafał był wielkim Przyjacielem wielu z nas. Kochał muzykę, uwielbiał koncerty, bardzo cenił sobie naszą działalność ale przede wszystkim Rafał był doskonałym fotografem koncertowym. Był samoukiem. Mawiał o sobie „Pstrykacz Amator”. Zabawne stwierdzenie, zwłaszcza, że jego zdjęcia niejednokrotnie bywały o niebo lepsze niż te wykonane przez niejednego zawodowego fotografa! Dlaczego? Bo Rafał w fotografię wkładał całe swoje serce. Był przy tym bardzo autentyczny. On, muzyka i obraz żyły jakby w niesamowitej symbiozie, dzięki czemu powstały tysiące zdjęć, które raczej należy nazwać prawdziwymi obrazami, a nawet dziełami sztuki! Rafał był skromnym gościem, z bardzo charakterystycznym poczuciem humoru, z niezwykłym dystansem do siebie i z rozbrajającym uśmiechem… Nie ma go już z nami, ale podczas każdego koncertu na naszym Festiwalu wciąż unosi się duch Rafała, którego obecność łatwo podświadomie wyczuć. Wciąż pamiętają Rafała liczni, festiwalowi przyjaciele. Stąd też pomysł na projekt „Progowa Zajawka”, który jest po prostu konkursem fotograficznym, skierowanym do wszystkich fotografów amatorów, zwykłych „Pstrykaczy” jak to Rafał mawiał. Konkurs będzie organizowany cyklicznie po każdym kolejnym Festiwalu w Toruniu. Chcemy by był to bodziec dla Was, byście otwierali swoje serca, robili fajne zdjęcia i dzieli się nimi z innymi fanami muzyki. Chcemy też by ta zabawa podtrzymywała pamięć postaci Rafała Klęka.

Każda z kolejnych edycji będzie miała ciut inną specyfikę. Przy naszym Festiwalu to naturalne, bo przecież co roku pisany jest trochę inny scenariusz. W tym miejscu będziemy publikować nadesłane przez Was zdjęcia oraz informować o wynikach zabawy. Zachęcamy więc wszystkich tych z Was, którzy choć trochę lubią fotografować… Róbcie jak najwięcej zdjęć na Festiwalu. Nie tylko muzykom, występującym na scenie. Łapcie w obiektywie także kadry, które na zawsze uchwycą wyjątkową atmosferę naszego Festiwalu. Takie zdjęcia są bezcenne…

Nad przebiegiem konkursu „Progowa Zajawka” czuwać będzie Jury w składzie: Marlena Huszczak – Przewodnicząca oraz: Agnieszka Jędrzejewska, Marzena Sówka, Krzysiek „Jester” Baran, Jakub „Bizon” Michalski, Robert Świderski oraz Jan „Yano” Włodarski.

 


 

EDYCJA PIERWSZA – 2019 – tytuł konkursu: „FESTIWALOWA ATMOSFERA”

 

Pierwsza edycja konkursu polegać będzie na wybraniu przez Was trzech ulubionych zdjęć, wykonanych podczas którejkolwiek dotychczasowej edycji Festiwalu Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego. Zarówno w Toruniu, czy też wcześniej w Gniewkowie… Zdjęcia wcale nie muszą przedstawiać muzyków na scenie. Najważniejsze jest by pokazywały wyjątkowość atmosfery, jaka panuje na naszym Festiwalu. Zdjęcia należy nadsyłać na adres e-mail: do końca kwietnia.

W celu przesłania zdjęć do Konkursu należy również podać dane w wiadomości e-mail, wymagane przez Organizatora – czyli podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel. kontaktowego, datę urodzenia, markę i typ aparatu fotograficznego (jeśli zdjęcie wykonano za pomocą smartfona, to wpisujemy „telefon”).

Później Jury wybierze laureata, a może kilku laureatów konkursu, dla którego (których) przygotujemy nagrodę niespodziankę, którą wręczymy podczas trwania Festiwalu, który odbędzie się w dniach 6-7 lipca, lub w przypadku nieobecności zwycięzcy prześlemy poczta kurierską. Najlepsze zdjęcia zostaną także wydrukowane i wejdą w skład specjalnie przygotowanej na tę okazję, wystawy fotograficznej którą ustawimy na terenie Amfiteatru. Prosimy o zapoznanie się z prostym Regulaminem Konkursu, który publikujemy poniżej.

 

 


REGULAMIN KONKURSU „PROGOWA ZAJAWKA”


 

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego im. Rafała Klęka „Progowa Zajawka”, zwanego dalej „Konkursem” jest „Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych PROGRES” z siedzibą w Gniewkowie
 2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia PROGRES http://sinprogres.pl/ należącej do Organizatora. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.
 3. Pierwsza edycja Konkursu rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2019 r. i trwa do 30 kwietnia 2019 r.
 4. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną pod adres e-mail:
 5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie nie może przekraczać wielkości 5 MB.
 6. Każdy uczestnik Konkursu nadsyła 3 zdjęcia. Nie ma znaczenia czy są one wykonane aparatem fotograficznym, czy telefonem. Zdjęcia muszą być związane z Festiwalem Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego. Nie muszą to być fotografie bezpośrednio wykonane podczas koncertów. Ważne jest to, by uchwycić klimat i atmosferę imprezy. Siła tkwi w pomysłowości i wrażliwym oku fotografującego 🙂
 7. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 8. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury. Konkurs jest rodzajem zabawy i przeznaczony jest dla Fotografów Amatorów. Fotografowie wykonujący zdjęcia dla oficjalnych mediów nie mogą brać udziału w konkursie.
 10. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 11. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego „Nazwa użytkownika” została umieszczona na listach rankingowych i/lub została wykorzystana w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. W celu przesłania zdjęć do Konkursu należy również podać dane w wiadomości e-mail, wymagane przez Organizatora – czyli podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tel. kontaktowego, datę urodzenia, markę i typ aparatu fotograficznego (jeśli zdjęcie wykonano za pomocą smartfona, to wpisujemy „telefon”).
 12. Zdjęcia nadesłane do Konkursu będą publikowane na stronie Organizatora w sekcji Konkurs Fotograficzny.
 13. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii. Laureat (lub Laureaci) zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej lub telefoniczną. Nagrody – niespodzianki zostaną wręczone podczas Festiwalu Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego w Toruniu. W przypadku nieobecności Laureata nagrodę wyślemy pocztą kurierską.
 14. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://sinprogres.pl/ a także za pośrednictwem grup facebookowych, posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
 15. Wybrane zdjęcia wezmą także udział w Wystawie podczas Festiwalu. Na zaprezentowanie ich w tym miejscu Uczestnik Konkursu także biorąc w nim udział automatycznie wyraża zgodę.
 16. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

 

ZGŁOSZENIA 2019:

ZGŁOSZENIE nr 1

 

Joanna Wątorek-Węgrzyn – CANON EOS 77D

ZGŁOSZENIE nr 2

Marcin Ozimek – SONY A7R3

ZGŁOSZENIE nr 3

Bogusław Pawłowski – SONY A7R3

ZGŁOSZENIE nr 4

Adam Nawrocki – NIKON D5200

ZGŁOSZENIE nr 5

Michał Majewski – CANON 500D

ZGŁOSZENIE nr 6

Marek „Marian” Lewandowski – NIKON

ZGŁOSZENIE nr 7

Natalia Frankowska – NIKON D7100