Sekcja Promocji i Informacji

Tą działką zajmują się głównie: Ryszard Bazarnik, Sławomir Bożko.