Sekcja Marketingu i Reklamy

Tą działką zajmują się głównie: Krzysztof Goralewski, Janusz Bożko, Sławomir Bożko.