wrzesień 2011

Newsy stowarzyszenia / 24.09.2011

Zarządu Stowarzyszenia „PROGRES”, uprzejmie informuje, że 23.09.2011 r. odbyło się posiedzenie zarządu naszego stowarzyszenia. --- Zarząd zgodnie ze statutem, podjął uchwałę nr 1/2011 następującej treści: 1. Ustala się składkę członkowską dla członków stowarzyszenia w wysokości 20 zł miesięcznie. Można ją wpłacać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu O/Gniewkowo o numerze 44 1090 1069 0000 0001 1639 5343 lub gotówką do członków zarządu za dowodem wpłaty KP). Oczywiście, jak członek stowarzyszenia nie będzie płacił składki, ponieważ nie będzie mógł, to jest to logiczne wytłumaczenie. Najważniejsze, że jesteśmy razem i działamy razem. 2. W każdą rocznicę powstania naszego stowarzyszenia (marzec) członkowie stowarzyszenia będą głosować...