lipiec 2020

Aktualności / 20.07.2020

Przedstawiamy poniżej informacje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujące uczestników koncertów podczas Festiwalu w związku z trwającą pandemią COVID-19: 1) Ograniczona liczba widzów Udostępniamy widzom maksymalnie połowę liczby miejsc siedzących. Miejsca będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Dodatkowo udostępniamy miejsca stojące, przeznaczając 5 m2 terenu na osobę. Maksymalnie na obiekcie będzie mogło przebywać jednocześnie 400 osób (publiczności). 2) Obowiązek zakrywania ust i nosa Na terenie obiektu obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli np. noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych. Osoby bez takiego wyposażenia nie zostaną wpuszczone na obiekt. W...